1. <optgroup id="mbqqm"></optgroup>
  <legend id="mbqqm"><i id="mbqqm"><dfn id="mbqqm"></dfn></i></legend>
  <acronym id="mbqqm"><sup id="mbqqm"></sup></acronym>

  <ol id="mbqqm"><output id="mbqqm"></output></ol>

  <span id="mbqqm"><sup id="mbqqm"></sup></span>
 2. <span id="mbqqm"><blockquote id="mbqqm"></blockquote></span>

  歡迎來到010在線作文網!

  《離騷》注音版

  離騷 時間:2021-08-31 手機版

   長太息以掩涕兮(chǎngtàixīyǐyǎntìxī),哀民生之多艱(āimínshēngzhīduōjiān);

   余雖好修姱以靰羈兮(yúsuīhǎoxiūkuāyǐwùjīxī),謇朝誶而夕替(jiǎncháosuìérxītì);

   既替余以蕙纕兮(jìtìyúyǐhuìxiāngxī),又申之以攬芷(yòushēnzhīyǐlǎnzhǐ);

   亦余心之所善兮(yìyúxīnzhīsuǒshànxī),雖九死其尤未悔(suījiǔsǐqíyóuwèihuǐ);

   眾女疾余之蛾眉兮(zhòngnǚjíyúzhīéméixī),謠諑謂余以善淫(yáozhuówèiyúyǐshànyín);

   固時俗之工巧兮(gùshísúzhīgōngqiǎoxī),儷規矩而改錯(lìguījuérgǎicuò);

   背繩墨以追曲兮(bèishéngmòyǐzhuīqǔxī),競周容以為度(jìngzhōuróngyǐwéidù);

   忳郁邑余挓傺兮(dùnyùyìyúzhāchìxī),吾獨窮困乎此時也(wúdúqióngkùnhūcǐshíyě);

   寧溘死以流亡兮(níngkèsǐyǐliúwángxī),余不忍為此態(yúbùrěnwèicǐtài);

   鷙鳥之不群兮(zhìniǎozhībúqúnxī),自前世而固然(zìqiánshìérgùrán);

   何方圜之能周兮(héfānghuánzhīnéngzhōuxī),夫孰異道而相安(fūshúyìdàoérxiāngān);

   屈心而抑志兮(qūxīnéryìzhìxī),忍尤而攘詬(rěnyóuérrǎnggòu);

   伏清白以死直兮(fúqīngbáiyǐsǐzhíxī),固前圣之所厚(gùqiánshèngzhīsuǒhòu).

   悔相道之不察兮(huǐxiāngdàozhībúcháxī),延佇乎吾將反(yánzhùhūwújiāngfǎn);

   回朕車以復路兮(huízhènchēyǐfùlùxī),及行迷之未遠(jíhángmízhīwèiyuǎn);

   步余馬于蘭皋兮(bùyúmǎyúlángāoxī),馳椒丘且焉止息(chíjiāoqiūqiěyānzhǐxī);

   進不入以離尤兮(jìnbúrùyǐlíyóuxī),退將復修吾初服(tuìjiāngfùxiūwúchūfú);

   制芰荷以為衣兮(zhìjìhéyǐwéiyīxī),集芙蓉以為裳(jífúróngyǐwéishang);

   不吾知其亦已兮(búwúzhīqíyìyǐxī),茍余情其信芳(gǒuyúqíngqíxìnfāng);

   高余冠之岌岌兮(gāoyúguànzhījíjíxī),長余佩之陸離(zhǎngyúpèizhīlùlí);

   芳與澤其雜糅兮(fāngyǔzéqízáróuxī),唯昭質其猶未虧(wéizhāozhìqíyóuwèikuī);

   忽反顧?a href='/wenxue/zawen/' target='_blank'>雜文摳?hūfǎngùyǐyoumùxī),將往觀乎四荒(jiāngwǎngguānhūsìhuāng);

   佩繽紛其繁飾兮(pèibīnfēnqífánshìxī),芳菲菲其彌章(fāngfēifēiqímízhāng);

   民生各有所樂兮(mínshēnggèyǒusuǒlèxī),余獨好修以為常(yúdúhǎoxiūyǐwéicháng);

   雖體解吾猶未變兮(suītǐjiěwúyóuwèibiànxī),豈余心之可懲(qǐyúxīnzhīkěchéng)?


  本文來源http://www.dzolama.com/wenxue/lisao/333621.htm
  以上內容來自互聯網,請自行判斷內容的正確性。若本站收錄的信息無意侵犯了貴司版權,請給我們來信(zaixianzuowenhezi@gmail.com),我們會及時處理和回復,謝謝.
  图片区小说区av区
  1. <optgroup id="mbqqm"></optgroup>
   <legend id="mbqqm"><i id="mbqqm"><dfn id="mbqqm"></dfn></i></legend>
   <acronym id="mbqqm"><sup id="mbqqm"></sup></acronym>

   <ol id="mbqqm"><output id="mbqqm"></output></ol>

   <span id="mbqqm"><sup id="mbqqm"></sup></span>
  2. <span id="mbqqm"><blockquote id="mbqqm"></blockquote></span>